Rondje Utrecht De Inktpot drop likorette

De Inktpot, gelegen aan het Moreelsepark behoort tot één van de iconische gebouwen van Utrecht. Dit van origine genaamde ‘Hoofdadministratiegebouw III’ is door de Nederlandse Spoorwegen tussen 1918 & 1921 gebouwd.

Oud NS directeur George Willemvan Heukelom ontwierp het Art Deco gebouw, dat uit 22 miljoen gemetselde paarsbruine bakstenen bestaat, geheel symmetrisch. Hiermee is De Inktpot het grootse bakstenen gebouw van Nederland. De 70 m hoge toren in het midden vormt mede de contouren van de stad.

Door de schaarste na de 1ste W.O. besloot de NS zelf De Inktpot te bouwen. Zij hebben hiervoor een steenfabriek, houtbedrijf, 3 schepen en een Limburgs bos gekocht om de bouw te realiseren en de productie in eigen handen te nemen. Verder bestaat de fundering uit 21 km oude spoorrails. De gehele vorm van het gebouw kreeg in de loop van de tijd als koosnaam ‘De Inktpot’, later werd deze naam gebruikelijk. Tussen 2000 en 2002 heeft er een grote renovatie plaatsgevonden, en vandaag de dag is dit bijzondere Utrechtse gebouw het hoofdkantoor van ProRail. Vanwege de benaming van het Rijksmonument ‘De Inktpot’ hebben wij de drop likorette gecreëerd.

Ga hier direct naar de webshop

Smaakomschrijving:

  • Drop drop drop en nog eens drop, geen gelikte zoete stroperige likeur maar een mooie subtiele zoute kant en een dropsmaak die heel lang blijft hangen.
  • Likorette is een likeur wat een maximaal alcoholgehalte van 15% mag bevatten.

Serveertips:

  • Schenkadvies à 10°C
  • Schudden voor gebruik


  Utrecht 'De Inktpot' drop likorette

The Inktpot is a building (and literally means inkwell), located at the Moreelsepark, belongs to one of the most iconic buildings of Utrecht. Originally called "Main Administration Building III", this was built by the Dutch Railways between 1918 and 1921. Former Dutch Railways director George Willem van Heukelom designed the Art Deco building, which consists of 22 million brick-brown bricks, completely symmetrical. This makes The Inktpot the largest brick building in the Netherlands. The 70 metre high tower in the middle also forms the contours of the city centre. Due to the scarcity after the 1st W.O. the Dutch Railways decided to build The Inktpot itself. They had to buy a brick factory, timber company, 3 ships and a forest in Limburg to realize the construction. Furthermore, the foundation consists of 21 km old railroad tracks. In the course of time the entire shape of the building was given the nickname "The Inkwell", later this name became more common. A major renovation took place between 2000 and 2002, and today this special Utrecht building is the headquarters of ProRail. Because of the name of the national monument "The Inkwell" we have created the liquorice likorette.   

Liquorice, liquorice, it’s all about liquorice. This is no slick sweet syrupy liqueur but with a nice subtle salty side and a liquorice taste that lingers for a very long time.

  



Hieronder alle 12 smaken van Rondje Utrecht: